Paikallisuus on valttia. Yhteistyössä ITsPron kanssa aikaa, rahaa ja hermoja on säästynyt

Lahden vanhusten asuntosäätiö on vuonna 1964 perustettu yleishyödyllinen säätiö, joka tuottaa asumista ja ateriapalveluita ikääntyneille. Säätiöllä on omistuksessaan useita taloja sekä palvelukeskuksia. Toiminnan ytimenä on ikääntyneen hyvän arjen ja yhteisöllisyyden edistäminen.

LVAS

“Asuntosäätiön IT-järjestelmiin haimme kasvollista palvelua, omia yhteyshenkilöitä. Tästä olisi meille apua, koska me loppukäyttäjät emme aina osaa kuvata omaa IT-ympäristöämme ja ohjelmistojamme aina uudelle asiantuntijalle. Hyväkään tiketöintijärjestelmä ei täysin korvaa tuttua asiantuntijaa, vaikka toki arvostamme sitäkin, että järjestelmäämme koskevat tiedot on asiallisesti dokumentoitu. Lisäksi kaipasimme yhteistyökumppaniltamme kehittävää otetta IT-yhteistyössä – esimerkiksi ehdotuksia tietoturvan parantamisessa ja laitekannan uudistamisessa”, asuntosäätiön toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen kertoo.

Asuntosäätiön liikevaihto on 9 miljoonaa euroa. IT-palvelu on ulkoistettu aiemminkin, mutta valtakunnallinen toimija oli koettu liian suuren skaalan palveluksi suhteutettuna säätiön liikevaihtoon.

“Uuden toimijan, ITsPron, valintaan vaikuttivat hinta, toimittajan osoittama paneutuminen ja mielenkiinto meitä kohtaan, sekä yhtenä tärkeänä tekijänä paikallisuus. Melko pitkälti säätiöllä on kyse IT:n ulkoistamisesta siten, että kun meille tulee IT:hen liittyviä pulmia tai tarpeita, käännymme ItsPron puoleen. Lisäksi puskaradion kertoma positiivinen palaute vaikutti valintaan”, Sanna Mäkinen kertoo.

ITsPro:n tuotteista säätiöllä on käytössä työasemien ja palvelinten Pro turvaverkko-palvelut, Langaton Pro-palvelu ja Lan to Lan VPN-palomuuripalvelut. Lisäksi ITsPro:n kautta on hankittu laitteistoa. Viimeisin merkittävä askel yhteistyössä on ollut palvelinten siirto ItsPron konesaliin Lahteen.

“Olemme olleet tyytyväisiä ITsPron asiantuntemukseen ja voimme luottaa siihen, että heidän suosittelemansa ratkaisut ovat meille sopivia. Toimittajaa valitessamme paikallisuus oli meille arvo, jonka merkitys valintatilanteessa oli sellainen ’ihan kiva jos onnistuu’ -juttu, mutta näin jälkikäteen tuntuu, että siitä on ollut kovastikin hyötyä: meillä on IT-tukea tarvitsevaa toimintaa useassa eri paikassa kaupungissa ja lyhyet välimatkat, sekä paikallistuntemus ovat valtteja yhteisessä työssä”, sanoo Sanna Mäkinen.

ItsPro on pitänyt huolta Lahden vanhusten asuntosäätiön työkaluista, työasemista ja ohjelmistoista. Aamuyön tuntien IT-herätykset ovat vähentyneet, kun voidaan luottaa esimerkiksi siihen, että palomuurien päivitykset ja tietoturva-asiat ovat hoidossa.

“On tärkeää tulevaisuudessakin käydä läpi ITsPron asiantuntijoiden kanssa tarpeitamme. Esimerkiksi välttääksemme turhia palveluita tai laitteita ja myös sitä, olisiko jotakin uutta ja hyödyllistä tarjolla.

Henkilökuntamme on antanut positiivista palautetta avun saatavuudesta, asiantuntijoiden ystävällisyydestä, ammattitaidosta ja ongelmien jälkihoidosta. Itspron väki on niin kohteliasta, että välillä tuntee elävänsä ns. vanhassa maailmassa heidän kanssaan – mutta hyvällä tavalla, IT-ajattelu on tästä päivästä!“, toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Lahden vanhusten asuntosäätiöstä kertoo

LVAS