ITsPron tekemisen laatuun voi luottaa

ITsPro on vastannut Lahden kaupungin sivistyspalveluiden perustietotekniikan ylläpidosta ja tuesta vuodesta 2009 alkaen. Yhteistyö on sujunut hyvin – ITsPro osaa lukea tilaajan tarpeita ja esittää sen perusteella sopivia ratkaisuja. Tilaaja voi luottaa siihen, että asiat hoidetaan vähintään sovitusti, ellei jopa hieman paremmin.

Lahden kaupungin sivistyspalvelut käsittävät opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Laitekanta voidaan jakaa karkeasti kahteen: hallintoon ja opetukseen. Hallinnon puolella käytössä on tällä hetkellä reilut 2 500 ja opetuksen puolella noin 4 300 laitetta. Laitteita on kaiken kaikkiaan noin sadassa eri toimipisteessä.

– Laitemäärät ovat kasvamassa rankasti lähivuosina. Opetuspuolen laitteiden määrä on tarkoitus lähes tuplata vuoteen 2020 mennessä, yhteensä noin 7 500 laitteeseen. Taustalla on opetuksen digitalisaatio, kertoo Lahden kaupungin tietohallintojohtaja Marko Monni.

ICT-ympäristön kartoitus hahmotti kokonaiskuvan

Keväällä 2018 toteutetun kartoituksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva ja päästä kartalle siitä, millainen ICT-ympäristö kaupungin kouluissa on. Digitalisaatioon liittyvän suunnittelun tueksi saatiin tärkeää tietoa, jonka avulla päästään laskemaan suoraan, paljonko esimerkiksi tiettyjä laitteita tarvitaan.
– Kartoituksen perusteella tehtiin myös koulujen tasa-arvoistamiseen liittyvää työtä. Aiemmin laitteiden hankinta on ollut pitkälti kiinni siitä, kuinka paljon yksittäisessä koulussa on niihin haluttu investoida. Kartoituksen avulla pystyimme tasaamaan näitä eroja, Monni sanoo.
– ITsProlla oli iso rooli, sillä he toteuttivat kartoituksen käytännössä. Projekti sujui varsin kivuttomasti. Annoimme tehtävän ja tavoitteen, jonka jälkeen he miettivät, miten työ on paras tehdä. Sitten heiltä tuli suunnitelma, jonka totesimme hyväksi. Se toteutettiin ja saatiin haluttu lopputulos, Monni summaa.

Innovatiivinen ja monipuolinen osaaja

Yhteisten vuosien aikana on ITsPro Monnin mukaan onnistunut näyttämään kyntensä tekemisessään ja tekemisen laadussaan. Kaupunki voi tilaajan roolissa luottaa siihen, että sovitut asiat tehdään vähintään sovitulla tasolla, ellei joskus jopa paremmin.
– Heidän osaamisensa on erittäin monipuolista, vaikka he ovatkin pieni toimija. He osaavat lukea tilaajan tarpeita ja esittämään sellaisia teknisiä ratkaisuja, millä tarpeet pystytään toteuttamaan, Monni kuvailee.
– Kokoonsa nähden ITsPro on mielestäni todella innovatiivinen. He hallitsevat kokonaiskuvan aina teknologian soveltamisesta käytännön tekemiseen saakka, Monni kiteyttää.