Yritysten tietoturvaan kohdistuva uhka on tänä päivänä todellinen ja jatkuvasti kasvava. Kaiken kokoisissa yrityksissä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä otetaan käyttöön moderneja tietojärjestelmiä, mutta usein ymmärtämättä, että ne edellyttävät myös uudenlaista riskien hallintaa.

Yritys- ja vierailijaverkot, laitteet ja sovellukset eivät ole turvallisia ilman asianmukaisia varotoimia. Tietoturva ei myöskään koostu pelkästään tietoteknisestä tietoturvasta, vaan yrityksessä voi olla myös lukuisia organisaatioon, ihmisiin ja käyttötapoihin liittyviä uhkia.

Tietoturva on kaiken kokoisten yritysten ongelma, jonka ratkaisemiseksi ei ole yhtä helppoa keinoa. Niinpä liiketoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että yritys tiedostaa omat mahdolliset tieturvariskinsä ja pystyy tehokkaasti varautumaan tietojärjestelmiinsä kohdistuviin uhkiin.

 

ITsPron Tietoturvakartoituksessa selvitämme kokonaisvaltaisesti organisaationne tietoturvan nykytilan. Kartoitamme liiketoimintaanne liittyvät riskit sekä tietotekniikkaan liittyvät uhat ja haavoittuvaisuudet mm. tietoverkkojen, varmistusten sekä laitteistojen ja ohjelmistojen osalta. Löydetyistä uhista ja haavoittuvaisuuksista laadimme kattavan raportin korjausehdotuksineen. Mikäli tietoturvakartoituksessa havaitaan useita tekniikkaan liittyviä kriittisiä haavoittuvaisuuksia, on suositeltavaa tehdä vielä erillinen jälkikartoitus kaikkien korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Tietoteknisten uhkien ja haavoittuvaisuuksien korjaamisen lisäksi tulisi kaiken kokoisissa yrityksissä laatia myös tietoturvasuunnitelma. Tietoturvakartoituksemme pohjalta pystymmekin laatimaan juuri teidän yrityksenne tarpeisiin soveltuvan tietoturvasuunnitelman, joka pitää sisällään mm. toipumissuunnitelman tietoteknisiin poikkeustilanteisiin sekä tietoturvaohjeistuksen yrityksen työntekijöille.

Kun yrityksellä on ajantasainen tietoturvasuunnitelma, laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoliikenneturvallisuus ovat ajan tasalla ja kaikki työntekijät sitoutuvat noudattamaan tietoturvaohjeistusta, voidaan varmistaa, että yrityksen liiketoiminta on jatkossa varmasti turvattuna.

Kysy lisää